POMEMBNO OBVESTILO – OBVOZ

info@eroteks.com

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE!

+386 1 542 98 82

STOPITE V STIK Z NAMI

OBVESTILO

OBVESTILO ZA OSEBNE AVTOMOBILE

Obveščamo vas, da bo MOL skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351-3782/2021-13 investitorja MOL ter skladno s projektom PZI št. 8477 avgust 2019 začel z gradnjo javne kanalizacije in drugih komunalnih vodov med Župnijo Sostro (Sostrska cesta 1) in Sadinjo vasjo 65.
V času gradnje bo cesta zaprta za ves promet dostop do objektov bo mogoč ali z »zgornje« ali s »spodnje« strani ceste. Dostopi v ulice bodo onemogočeni le v času prekopa mimo ulic (predvidoma 1-3 dni, odvisno od sestave terena – ”skala” in lokacije ter števila obstoječih inštalacij). Pešpoti in prevoze za kolesarje bomo zagotavljati na varovalnem delu pločnika ob cesti.
Začetek del bo 5.12.2022 in dela bodo trajala predvidoma 7 mesecev. Začetek izkopa je predviden pri zgornjem križišču pri Župniji Sostro (Sostrska cesta 1).
Načrt obvoza boste našli na povezavi Obvoz za osebne avtomobile

Obvestilo stanovalcem za smer PROTI LJUBLJANI / IZ LJUBLJANE je na voljo na povezavi Obvestilo stanovalcem Sadinja vas